Under våren 2020 har FIN I VÄST i samarbete med Sverigefinska Ungdomsförbundet tagit fram nytt material riktat till sverigefinska unga. Resultat blev Rättighetskassen, ett informations- och inspirationspaket om sverigefinskhet riktat till unga ca 15-25 inpackat i en rolig tygkasse. Vi på FIN I VÄST är glada att vi fick göra detta som vårt sista projekt och hoppas att det kommer att bli till nytta för många!

Sverigefinska ungdomsförbundet kommer att lansera en pilotversion av Rättighetskassen inom kort. I kassen finns ett informationsblad om sverigefinnar, Sekamelska-tidningen med ungas egna berättelser och lite annat kul. Allt detta passar fint att dela ut på exempelvis modersmålslektioner eller satsningar riktade mot sverigefinska unga. Syftet är att inspirera unga att fundera på hur de förhåller sig till sina finska rötter, finska språket och att vara en nationell minoritet.

Mer information kommer att dyka upp hos Sverigefinska Ungdomsförbundet!


Kevään 2020 aikana FIN I VÄST on tehnyt yhteistyötä Ruotsinsuomalaisten Nuorten liiton kanssa ja työstänyt uudenlaista materiaalia ruotsinsuomalaisilla nuorille. Tuloksena tästä yhteistyöstä syntyi Rättighetskassen, kassi oikeuksista, joka on n. 15-25 -vuotiaille nuorille suunnattu informaatio- ja inspiraatiopaketti ruotsinsuomalaisuudesta pakattuna hauskaan kangaskassiin. Me FIN I VÄST:ssä olemme iloisia, että saimme tehdä vielä tämän viimeisenä projektinamme ja toivomme, että kassista on hyötyä vielä monille!

Ruotsinsuomalaisten Nuorten liitto lanseeraa pilottiversion Rättighetskassenista pian. Kassista löytyy informaatiolehtinen ruotsinsuomalaisista kansallisena vähemmistönä, nuorten omia kertomuksia suomalaisista juurista Sekamelska-lehden muodossa ja muutakin mukavaa! Kassi sopii jaettavaksi esimerkiksi äidinkielentunneilla tai vähemmistönuorille suunnatuissa satsauksissa, ja sen tarkoitus on inspiroida nuoria pohtimaan omaa suhdettaan suomalaisiin juurin, suomen kieleen ja kansallisen vähemmistön asemaan.

Lisätietoja tulet löytämään RSN:n kotisivuilta!


Rättighetskassen är ett samarbete mellan Sverigefinska Ungdomsförbundet och satsningen FIN I VÄST med stöd från Västra Götalandsregionen. / Kassin sisältö on tuotettu Ruotsinsuomalaisten Nuorten liiton ja FIN I VÄST -hankkeen yhteistyöprojektina Länsi-Götanmaan alueen tuella.


Foto: Mel Poole / Unsplash