Är du mellan 15-25 och har finska rötter? Vi vill ha med dig!

Häng med på en digital fokusgruppsträff – vi samlas online tisdag den 28 april kl. 18-19.30!

Vi kommer att diskutera åsikter och tankar om finska rötter, sverigefinskhet och annat som hör till ämnet.

Mejla info@finivast.se om du vill vara med så ger vi dig mer info om hur vi samlas. Du behöver anslutning till internet & en apparat (dator, smartphone, padda) att delta med!

OBS! Du som deltar får en liten present som tack.

Facebook-eventet finns här.

Detta fokusgruppmöte är en del av ett samarbetsprojekt mellan Sverigefinska Ungdomsförbundet och FIN I VÄST. Projektets syfte är att skapa relevant och informativt innehåll om den nationella minoriteten sverigefinnar för dig som är ung med finska rötter. Projektets slutmål är ett informationspaket om sverigefinnarnas rättigheter samt inspirationsmaterial om minoritetens språk och kultur.

Bild/Kuva: imgix on Unsplash

SUOMEKSI:
Oletko 15-25 vuotias ja sinulla on suomalaisia juuria? Haluamme mukaan juuri sinut!

Tule mukaan digitaaliseen fokusryhmätapaamiseen – kokoonnumme netissä tiistaina 28. huhtikuuta klo. 18-19.30!

Keskustelemme & jaamme näkemyksiä suomalaisista juurista, ruotsinsuomalaisuudesta ja sen sellaisesta.

Meilaa info@finivast.se jos haluat mukaan, niin saat lisätietoja. Osallistuaksesi tarvitset internetyhteyden ja jonkin laitteen, jolla pääset nettiin.

HUOM! Fokusryhmäläiset saavat saavat pienen lahjan kiitokseksi osallistumisesta!

Facebook-tapahtuman löydät tästä.

Tämä fokusryhmätapaaminen on osa Ruotsinsuomalaisen nuorisoliiton ja FIN I VÄST:in yhteistyöprojektia. Projektin tarkoituksena on luoda relevanttia ja informatiivista sisältöä suomalaistaustaisille nuorille kansallisesta vähemmistöstä ruotsinsuomalaiset. Projektin päämäränä on tuottaa informaatiopaketti ruotsinsuomalaisten oikeuksista sekä inspiraatiomateriaalia vähemmistön kielestä ja kulttuurista.

Översta bilden/Ylin kuva: Unsplash